26/10/2022 Đăng bởi: Nguyen Minh Tuan

PHỔ BIẾN AN TOÀN TẠI EPS

Dù thực hiện sửa chữa thường xuyên hay sửa chữa lớn hoặc sản xuất khác thì hoạt động TBM luôn được quan tâm, ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu làm việc một ngày mới
Nội dung của TBM thường bao gồm:
- Các vấn đề vi phạm an toàn trong sửa chữa tại các nhóm công tác
- Các kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi thực hiện công việc
- Các sự cố an toàn nổi bật trong xã hội có nguy cơ xảy ra tại đơn vị
- Trao đổi các vấn đề khó khăn, nguy hiểm rủi ro để đề xuất phương án ngăn ngừa
Ngoài ra, Công ty EPS cũng xây dựng biểu mẫu áp dụng khi thực TBM để nhân viên xác nhận đã tham gia và nắm bắt được nội dung phổ biến an toàn

Hoạt động TBM tại Phân xưởng sửa chữa Vĩnh Tân

Click vào để tải: Biểu mẫu phổ biến an toàn


Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu