2019-01-22 16:58:04

EPS ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TU MÁY PHÁT NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Tháng 10/2018, EPS tham gia vào quá trình đại tu máy phát số 4 thuộc dây chuyền 1 – Nhà máy điện Phả Lại

Xem thêm
2019-01-22 16:48:28

EPS TECHNOLOGY | SỬA CHỮA DẪN ĐỘNG BƠM NƯỚC CẤP NMĐ VĨNH TÂN 2

Xem thêm
2019-01-11 13:22:46

EPS - SỬA CHỮA LỚN TUABIN HƠI 540 MW NMĐ MÔNG DƯƠNG 1

Xem thêm
2018-10-22 14:43:11

CHỮA LỚN TURBINE KHÍ

EPS có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vức bảo dưỡng sửa chữa các lại Turbine có công suất lớn điển hình như loại máy công suất 150MW của GT 12E2 (GE), và GT 94.2 (SIEMENTS) và công suất 240 MW của GTM701E (MHI) ...

Xem thêm
2017-10-23 13:12:51

Tham gia bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn

Xem thêm
2017-10-03 17:13:30

Đại tu turbine hơi 60 MW tại công ty CPHH Vedan Việt Nam

Xem thêm
2017-08-01 12:58:48

Đại tu tổ máy turbine hơi TG1 - 26 MW tại Công ty Vina Kraft

Xem thêm
2017-07-18 15:20:50

Lắp đặt thay mới Máy biến thế 1T:GT21 - 190 MVA tại PM 2.1

Xem thêm

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu