2017-05-26 08:26:56

Bảo dưỡng và sửa chữa Bơm nước làm mát tại NMĐ Duyên Hải 1 (Công nghệ đốt than truyền thống với công suất 1200MW)

Xem thêm
2017-05-23 13:18:33

Thi công lắp đặt công trình cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) tại Nhà máy Điện Vĩnh Tân 2 (Công nghệ đốt than truyền thống với công suất 1244MW)

Xem thêm
2017-05-23 11:23:25

Trung tu Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 – 1244MW

Xem thêm
2017-01-20 10:13:40

Sửa chữa thường xuyên, đột xuất, xử lý sự cố tại Nhà máy điện Mông Dương 1 (1080MW)

Công nghệ đốt than CFB với tổng công suất là 1080 MW...

Xem thêm
2017-01-20 10:06:00

Sửa chữa, phục hồi các loại van

Tháo lắp chi tiết van

Xem thêm
2017-01-20 09:00:00

Đại tu Tuabin Khí: GTM701F – 240MW

Tháo lắp chi tiết turbine, máy nén, buồng đốt.

Xem thêm
2017-01-20 09:00:00

Bảo dưỡng và sửa chữa Actuator khí nén

Kiểm tra và vệ sinh các thiết bị điều khiển khí nén...

Xem thêm
2017-01-20 09:00:00

Đại tu Tuabin Hơi 60MW tại NMĐ của VEDAN – Long Thành, Đồng Nai

Xem thêm

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu