Bảo dưỡng và sửa chữa Actuator khí nén

Hạng mục: 

-     Kiểm tra và vệ sinh các thiết bị điều khiển khí nén.

-     Kiểm tra, thay mới khớp nối và màng gió chắn...

-     Kiểm tra, hiệu chuẩn đặc tính làm việc...

-     Kiểm tra tín hiệu hồi tiếp...

Với các loại thiết bị truyền thống khí nén điển hình như:

+     Actuator loại: 582i - DVC 5010; DVC6010; SRI986

+     Van chặn/điều khiển - Meisoneiland actuator: 82-21125; 51-41635; 81-21125; 51-78261;  82-48045EB; 81-21119HPEB ...;

+     Actuator van khí nén: RDF040.0-3.0….

+     Actuator van khí nén: AP100 G; actuator đơn

+     Actuator van khí nén: loại pis-tông (K11A-2; K12A-2; K22A-2; K42A-2)

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu