Lắp đặt thay mới Máy biến thế 1T:GT21 - 190 MVA tại PM 2.1 

 

Hạng mục công việc:

- Tháo và cẩu MBT cũ ra, lắp đặt và cân chỉnh MBT mới.

- Lọc dầu trong MBT và các bồn chứa dầu; lấy mẫu và thử mẫu dầu; kiểm tra mức dầu và kiểm tra rò rỉ.

- Tái lập và thí nghiệm MBT mới theo các tiêu chuẩn Vilas 504.

- Vận hành chạy thử MBT mới.

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu