Thi công lắp đặt công trình cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) tại Nhà máy Điện Vĩnh Tân 2 (Công nghệ đốt than truyền thống với công suất 1244MW) 

Việc cải tiến Hệ thống ESP để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường về khí thải trong nhà máy điện. 

Các hạng mục công việc thực hiện trong công tác cải tiến hệ thống ESP tại NMNĐ Vĩnh Tân 2 bao gồm:

- Lắp đặt bộ sấy không khí bằng hơi đầu ra quạt gió cấp 1 & 2 (SCAPH)
- Lắp đặt hệ thống đường ống hơi cấp vào bộ sấy
- Lắp đặt bồn Condensate (bộ ngưng hơi)
- Lắp đặt hệ thống gió chèn cho bộ ESP (Seal air system)
- Cải tiến tấm phân phối khí dầu vào bộ ESP
- Lắp mới hệ thống búa gõ tấm phân phối khói đầu vào ESP (Rapping system)
- Thay thế cơ cấu búa gõ cực lắng
- Lắp đặt các tấm chèn bên trong bộ ESP
- Sửa chữa, cải tiến mạch liên động điều khiển, bảo vệ MBA, dao cách ly
- Lắp mới các tủ điều khiển PLC, cải tiến hệ thống điều khiển PLC

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu