Đại tu Tuabin Hơi: ST14 – 390MW tại NMĐ Chu trình Hỗn hợp PM1

Hạng mục:

-    Tháo - lắp các chi tiết turbine cao - trung áp và hạ áp 

-    Kiểm tra đánh giá trình trạng các bộ phận chi tiết của turbine cao - trung áp và hạ áp

-    Sửa chữa phục hồi và thay thế các bộ phận chi tiết (nếu cần) sau khi có kết quả kiểm tra đánh giá

-    Bảo dưỡng các loại valve của hệ thống turbine hơi như: control valve, stop valve...

-    Bảo trì toàn bộ thiết bị phụ của khối turbine hơi như bơm, van, các bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng,…

-    Bảo trì thử nghiệm toàn bộ thiết bị phụ phần điện, thiết bị kiểm nhiệt của turbine-máy phát.

-    Cân chỉnh toàn bộ khối máy turbine hơi – máy phát

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu