Đại tu Tuabin Khí: GTM701F – 240MW

 

Hạng mục:

-    Tháo lắp chi tiết turbine, máy nén, buồng đốt. 

-    Kiểm tra, đánh giá tình trạng chi tiết máy: cánh động-tĩnh turbine, máy nén, các chi tiết buồng đốt, các gối đỡ...

-    Sửa chữa phục hồi các chi tiết turbine buồng đốt, chi tiết đường khí nóng …..

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu