Sửa chữa, phục hồi các loại van

Hạng mục

-    Tháo lắp chi tiết van

-    Vệ sinh và kiểm tra đánh giá tình trạng chi tiết van

-    Sửa chữa, phục hồi chi tiết van. 

-    Với các loại van điển hình như

     + Van nước (van cầu, van phao điều khiển mức, van 1 chiều...)

     + Van hơi (van cấp khí, van điều khiển HP, van chặn, van điều khiển nhiệt quá áp…)

     + Van nhiên liệu (dầu, khí): (van chặn trip khí, van điều khiển dầu, van chặn dầu...)

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu