Sửa chữa thường xuyên, đột xuất, xử lý sự cố tại Nhà máy điện Mông Dương 1 (1080MW)

 

Các hạng mục:

-    Công nghệ đốt than CFB với tổng công suất là 1080 MW

-    Sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố

-    Sửa chữa lớn nhà máy điện theo kế hoạch.

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu