22/04/2022

TCBC EVN - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ UBND TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 30a HỖ TRỢ CHO 03 HUYỆN NGHÈO CỦA TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2009 - 2021

Xem thêm
06/04/2022

TCBC EVN - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2022

Xem thêm
31/03/2022

TCBC EVN - TÌNH HÌNH CUNG CẤP THAN CHO SẢN XUẤT ĐIỆN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, EVN KÊU GỌI TIẾT KIỆM ĐIỆN

Xem thêm
29/03/2022

TCBC EVN - LỄ KÝ KẾT THOẢ ƯỚC TÍN DỤNG KHOẢN VAY KHÔNG BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ GIỮA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) CHO DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI MIỀN NAM

Xem thêm

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu