15/07/2021 Đăng bởi: evngenco3

EPS ứng dụng RCM nâng cao độ tin cậy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Hệ thống máy nghiền và hệ thống thổi bụi là những hệ thống đầu tiên được Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 lựa chọn để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo công nghệ RCM tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (công suất 1.244 MW).
Đây là chương trình nằm trong chiến lược bảo trì tập trung nâng cao độ tin cậy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được EPS triển khai từ năm 2019, nhằm xác định các hình thức sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp cho các thiết bị, đảm bảo hệ thống nhà máy điện vận hành ổn định, tin cậy và kinh tế.
Theo đó, từ việc xác định nguyên nhân dẫn đến các hư hỏng chức năng của hệ thống máy nghiền và hệ thống thổi bụi của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, các kỹ sư RCM EPS đã phân tích, đánh giá tầm ảnh hưởng, hậu quả của các hư hỏng này đến công tác an toàn, môi trường, tính vận hành ổn định hệ thống, qua đó lựa chọn hình thức bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp cho các thiết bị với chi phí tối ưu nhất.

EPS ứng dụng RCM nâng cao độ tin cậy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

RCM cũng là giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa tiên tiến theo quy trình quốc tế đầu tiên được áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam và đem lại một số hiệu quả đáng kể. Các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn được duy trì trong trạng thái tốt nhất, khắc phục đáng kể các bất thường máy nghiền than, đảm bảo sản xuất điện mùa khô. Tỷ lệ dừng máy sự cố giảm 71,55 %, hệ số khả dụng tăng từ 79,68% lên 99,97% so với thời gian trước khi ứng dụng công nghệ RCM (2018).
Đến hết tháng 6/2021, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã sản xuất được hơn 4,124 tỷ kWh, tương đương 107,8% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm do Tổng Công ty Phát điện 3 giao.
Theo kế hoạch, trong năm 2022, EPS sẽ hoàn thành phân tích RCM cho 1 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ngoài ra, thực hiện theo định hướng chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3, EPS đã và đang thực hiện triển khai tìm kiếm các giải pháp phần mềm hỗ trợ phân tích đánh giá và quản lý dữ liệu tập trung RCM, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay./.

TUẤN THÀNH


Nguồn: Năng lượng Việt Nam

Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu