10/10/2017 Đăng bởi: evngenco3

TCBC EVN - Báo cáo nhanh về công tác Phòng chống và ứng phó với áp thấp nhiệt đới (9h00 ngày 10/10/2017)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo cập nhật về tình hình ảnh hưởng, cụ thể như sau:

I. Lưới điện truyền tải

- Lưới điện 500kV, 220kV: Không bị ảnh hưởng.

II. Lưới điện phân phối:

1. Lưới điện 110kV:

-  Không bị ảnh hưởng.

2. Lưới điện trung, hạ áp:

 a) EVNCPC:

+ Tỉnh Quảng Bình:

 - Có 07 đường dây trung thế, phân đoạn và nhánh rẽ bị mất điện, ảnh hưởng cấp điện các khu vực một số xã thuộc huyện Quảng Trạch, Bố Trạch.

 - Số TBA phân phối bị ảnh hưởng 182/2.162TBA PP (8,4%), số khách hàng bị ảnh hưởng là 22.385 KH. Công suất sa thải cao nhất ước 5,91MW/130MW (4,5%), sản lượng không cung cấp được khoảng 102.000 kWh.

Dự kiến trong sáng ngày 10/10, PC Quảng Bình sẽ khôi phục toàn bộ phụ tải do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

            + Tỉnh Quảng Trị:

             - Do ảnh hưởng của áp thấp làm mất điện TBA Hải Xuân (50 kVA) và TBA Doa Củ 2 (31,5 kVA) thuộc XT 471 Trạm cắt Khe Sanh. Công suất sa thải khoảng 30 kW, số KH bị ảnh hưởng là 120 KH.

Dự kiến trong sáng ngày 10/10, PC Quảng Trị sẽ khôi phục toàn bộ phụ tải do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

+ Các đơn vị khác: Hoạt động bình thường.

b) EVNNPC:

+ Tỉnh Hà Tĩnh:

   Lúc 04h00 ngày 10/10/2017, Áp thấp nhiệt đới đổ bộ lên địa bàn Hà Tĩnh gây mất điện 04/46 đường dây trung áp gồm: 02 lộ 35 kV, 01 lộ 22 kV và 01 lộ 10 kV) với 23.050 khách hàng và 11 xã phường. Hiện tại đã khôi phục cấp điện trở lại.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo./.

STT Đơn vị
Số lộ đường dây, cáp ngầm trung áp bị ảnh hưởng

Số trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng

Số khách hàng bị ảnh hưởng

Tổng số lộ bị ảnh hưởng
Đã khắc phục Còn lại Số trạm biến áp bị ảnh hưởng Đã khắc phục Còn lại Số khách hàng bị ảnh hưởng Đã khắc phục Còn lại % Còn lại
TCT Điện lực miền Bắc                    

I
Công ty Điện lực Hà Tĩnh 46 44 02 2958 2445 513 419.512 366.697 52.815 12,59%
TCT Điện lực miền Trung                    
I Công ty Điện lực Quảng Bình 58 57 01 2173 2162 11 257.124 252.753 4.371 1,7 %
  Tổng 104 101 03 5131 4607 524 676.636 619.450 57.186  

 


Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu