13/02/2019 Đăng bởi: evngenco3

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CÔNG TY EPS

Tải về file "Mẫu đơn đăng ký dự tuyển của Công ty EPS"

Bấm vào link sau để tải file: http://www.eps.genco3.vn/ho-so-tuyen-dung/Cong_ty_EPS_Mau-don-dang-ky-du-tuyen-Jan2019.docx​

Nếu bạn không tải được file, hãy thử Link dự phòng.

 


Trang có nội dung bảo mật
Dành riêng cho nhân viên công ty

Tiếp tục truy cập Hủy bỏ

Trang đang cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Trụ sở chính:

332 Đường Độc Lập (Quốc lộ 51) Thị trấn Phý Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu